Case

Ta en titt på ett par av de utmaningar som vi på R&D har tagit oss an tillsammans med våra kunder.

Ericsson

Ericsson hade behov av rätt kompetenser för att utveckla mjukvara till de basstationer som ligger till grund för framtidens kommunikation – 5G. I R&D fann man en långsiktig partner som levererar välfungerande agila team med både den bredd och spetskompetens som Ericsson behöver.

Scania

Scania ville digitalisera sin verkstadsprocess och bildade därför Digital Dealer, en organisation som fokuserar på just detta. Man hade ett flertal utvecklingsteam som jobbade i agila metoder men behövde förbättra samarbetet med övriga verksamheter. Med en agil coach från R&D fick Scania stöttning i processen och kunde på så sätt skapa samsyn och höja den agila kunskapsnivån i hela organisationen.

ulf-odesjo

Vill du veta mer?

Ulf Ödesjö
ulf.odesjo@sigma.se
+46 702 14 37 04

Kontakta oss